Зарегистрируйся в школу языков ABC

Общие условия, условия покупки и пользования.

LEPING JA VASTUTUS

Käesolevad Tingimused on siduvaks lepinguks Teie kui abckeeltekool.ee internetilehe ning sellel pakutavate teenuste tellija ja Keeleõpe OÜ, reg.kood 14351312, Mere pst 5, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10111, edaspidi nimetatud ABCKeeltekool vahel teenuste osutamiseks käesoleva internetilehekülje kaudu. Kasutades antud internetilehekülge, nõustute Te käesolevate Tingimustega, mis puudutavad ka kõiki tellimusi, mis on teostatud käesoleva internetilehe kaudu või sellega seoses.

ABCKeeltekool poolt tehtavad pakkumised ning teenuste kirjeldused ei ole käsitletavad lepinguna ning ei allu käesolevatele Tingimustele.

HINNAINFO

Hinnad registreerimissüsteemis ei sisalda käibemaksu ning hindadele ei lisandu käibemaksu.

Registreerimissüsteemi valuuta on euro.

Registreerimissüsteemis müüdavate teenuste eest on võimalik tasuda kasutades pangalinki (läbi Maksekeskus.ee teenuse), pangaülekandega või ABCKeeltekool kontoris sularahas.

ABCKeeltekool jätab endale täieliku õiguse muuta hinnakirja oma äranägemise järgi ning ette teatamata kõigil juhtudel, välja arvatud nendel juhtudel, kus tellimus on ABCKeeltekool poolt kinnitatud kuid veel täitmata.
Teenuste maksumus tasutakse ABCKeeltekoolile ettemaksuna pangalingi, pangaülekandena või sularahas.

TAGASTAMISÕIGUS

1. Kliendil on õigus lepingust taganeda (teeenustest loobuda) 7 kalendripäeva jooksul teenuste kättesaamisest.

2. Lepingust taganemiseks esitab Klient Tagastamisavalduse. Tagastamisavaldust on Kliendil võimalik esitada saates see Müüja e-posti aadressile: info@abckeeltekool.ee või saates e-kirja Müüja veebilehelt.

TURVALISUS

ABCKeeltekool kasutab kõiki mõistlikke võimalusi vältimaks igasuguseid turvalisust puudutavaid seaduserikkumisi, sh Teie poolt edastatud krediitkaartide informatsiooni. Samuti kasutab ABCKeeltekool kõiki mõistlikke võimalusi tagamaks, et iga ABCKeeltekool tarnija/alltöövõtja või partner tagab samuti tema käsutuses olevate andmete konfidentsiaalsuse. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma kasutajanimede ja salasõnade turvalisuse ja kasutamise eest, mis on vajalikud juurdepääsuks teenuse või ükskõik millise selle osa kasutamiseks. Iga Teie parooli kasutamist tõlgendatakse kui Teie poolt sisestatut ning Te olete vastutav kõigi selle parooli alt tehtavate tegevuste eest.

TEENUSTE JA KOOLITUSTE KÄTTESAADAVUS

ABCKeeltekool jätab endale õiguse etteteatamata ning ilma igasuguse põhjuseta peatada, muuta või vahetada veebikeskkonnas müügil olevate teenuste ja koolituste nimistut.

MUUD TINGIMUSED

Mitte miski nendes Tingimustes ei anna ühelegi kolmandale osapoolele mingit kasu või õigust rakendada käesoleva Lepingu tingimusi. Käesolevad Tingimused moodustavad täieliku lepingu Teie ja ABCKeeltekool vahel ning asendavad igasuguseid suulisi või kirjalikke kokkuleppeid või teisi avaldusi. ABCKeeltekool jätab endale õiguse oma äranägemise järgi ja igal ajal lisada või muuta käesolevaid Tingimusi ilma ette teatamata (see ei kehti kinnitatud tellimustele, mis on veel täitmata). Käesolevad Tingimused alluvad Eesti Vabariigi seadustele ning on Eesti Vabariigi kohtusüsteemi pädevuses. Te peate olema kindel, et enne tellimuse tegemist olete käesolevad Tingimused läbi lugenud ning nendest täielikult aru saanud.

Kui Teil on küsimusi, siis palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@abckeeltekool.ee.


Обратно на страницу